Гроші в нашому суспільстві

Гроші – ліквідний товар, еквівалент вартості товарів, послуг. Перші гроші з’явилися в 13 столітті до нашої ери. Тема ролі грошей актуальна, тому що суспільство цілком охоплено грошовими відносинами. Роль, яку грали перші гроші, відрізняється від ролі, яку відіграють гроші в сучасному світі.

У загальному вигляді гроші – товар, виконує роль універсального еквівалента при обміні товарів, є продуктом стихійного обміну і формою вартості інших товарів. Крім того, грошима називають специфічні товари, універсальними еквівалентами вартості інших товарів, робіт, послуг. Першим видом грошей були товарні гроші, з’явилися в 13 столітті до нашої ери.

Товарні гроші

Товарні гроші – форма платежу, що виражається у вигляді товарів, купівельна спроможність яких залежить від товарної вартості. Роль перших грошей виконали товари, мали повсякденний попит і повсякденне звернення. У північних народів грошовою одиницею був олень, шкурки цінних хутрових тварин. В Африці в період колонізації у племен грошима служила пляшка рому. Трохи пізніше однією з форм товарних грошей виступали дорогоцінні метали.

Товарні гроші відігравали головну роль в здійсненні бартерних обмінів.

Виникнення грошей грало ключову роль в розвитку древньої економіки, торгівлі, ремесел. Виникнення грошових коштів стало причиною утворення держави і самобутності. Роль товарних грошей зводилася до задоволення повсякденних потреб, з розвитком суспільства стало пред’являтися більше вимог. Гроші не могли точно визначити цінність речей, що призвело до появи монет. Перші металеві монети в Київській Русі з’явилися в кінці Х століття за часів правління князя Володимира. Карбувалися з золота, срібла та носили назву златники і срібники. Створення системи грошових знаків стало новим щаблем у розвитку держави, світ розділився на продавців і покупців. Монети грали роль міри вартості товарів. У 18 століття через зріст боргів країни, з’явилася потреба в зміні грошової форми через неможливість покриття державні витрат монетками.

Перші паперові кошти з’явилися в Китаї в XII столітті.

Паперові гроші

Паперові гроші – грошові знаки, випускаються для покриття бюджетного дефіциту і мають примусовий державний курс, не призначені для розміну на метал. Вартість паперових грошей визначається законом грошового обігу. Перші паперові гроші, як і монети виконували функцію міри вартості. З розвитком суспільства відбувався розвиток кредитних стосунків і зміна об’єкта мінових відносин. Об’єктом мінових відносин став не товар, а товарний капітал. Це призвело до появи перших в кінці 17 століття кредитних грошей.

Кредитні гроші – форма грошей, породжена розвитком кредитних відносин та основа сучасного платіжно-розрахункового механізму. Основні види кредитних грошей:

  • вексель
  • банкнота
  • чек

В період розвитку кредитних відносин гроші стали грати роль не тільки міри вартості, а й засоби формування грошового капіталу. Поява заставних грошей привело до поділу суспільства на тих, хто міг сформувати грошових капітал і не могла. Гроші стали грати роль формування статусу в суспільстві. У сучасному світі функціонують монети, паперові кошти, кредитні гроші і новий вид – електронні. Останні витісняють з ринку паперові.

Які проблеми розвитку паперових грошей сьогодні:

  • незручність і ризик зберігання, електронні гроші зручніше як засіб платежу, наприклад їх не потрібно розмінювати;
  • підробка грошових знаків, що набула поширення в Україні;
  • часте пошкодження паперових грошей, що призводить до додаткової емісії.

Кредитні гроші також розвиваються в Україні в онлайн формі. Наприклад, набули широкого поширення в Україні кредитні карти і безвідсоткові кредити на карту. Однак, незважаючи на проблеми розвитку паперових і кредитних грошей, вони до сих пір основні засоби платежу.

Функції грошей

Щоб зрозуміти яку роль відіграють гроші в суспільстві, розглянемо функції грошей на сучасному етапі.

Розберемо сутність представлених функцій більш докладно. Функції «міра вартості» полягає в прирівнювання і обміні різнорідних товарів на підставі ціни. Функція «засіб звернення» полягає в використання грошей, як посередника в обігу товарів. Функція «засіб платежу» полягає у використанні грошей для реєстрації та сплати боргів.

«Засіб накопичення» дає можливість перенесення купівельної спроможності із сьогодення в майбутнє з допомогою накопичених, при цьому не використаних грошей. Гроші виконують основні функції необхідні для розвитку суспільства і держави в цілому. Сучасне суспільство повністю охоплено грошовими відносинами. Щорічно збільшується число суб’єктів грошових відносин. Якщо порівняти роль, яку грали гроші в період їх появи і роль, яку відіграють зараз, можна з упевненістю сказати, що роль грошей величезна. У ринковій системі гроші є вимірником цінності різних благ і засобом, за допомогою якого здійснюються розрахунки в процесі обміну товарами, послугами. Для людини гроші інструмент покупки або продажу товарів і послуг. Економічна роль полягає в значній економії ресурсів, які втрачаються суспільством при товарообміні. Будучи засобом обміну, можна говорити про те, що гроші самостійна сила, яка може вирішити долю людини, держави або цілого континенту. Крім того, значення грошей полягає в вирішенні безлічі проблем, пов’язаних з економікою, політикою, а також соціальних, військових, кримінальних, адміністративних та інших проблем. Сьогодні в ринковій економіці багато послуг, товари, природні ресурси і здатність людей до праці набувають грошову форму. Зовсім інша роль, на відміну від простого товарного виробництва полягає в перетворенні їх в грошовий капітал, або самовозрастающую цінність.

Гроші як засоби накопичення капіталу окремої людини і держави в цілому

У сучасному суспільстві дозволяють регулювати виробництво, зменшуючи або збільшуючи обсяги, регулювати споживання. Визначається громадська корисність людини. Якщо людина володіє необхідними для нинішніх умов знаннями і навичками йому дають високу заробітну плату, якщо людина не володіє необхідними знаннями, корисність в грошовому еквіваленті оцінюється нижче. Гроші здатні стимулювати і сповільнювати науково-технічний прогрес. Розвиток науки і техніки повністю залежить від обсягу фінансування. Фінанси впливають навіть на екологію країни. Для того, щоб підприємствам менше завдавати шкоди екології необхідні достатні фінансові вкладення. Гроші покращують господарське життя суспільства, підсилюють зацікавленість суб’єктів, які займаються підприємницькою діяльністю, до розвитку виробництва за допомогою цін і зменшення витрат. Крім того, роль грошей полягає в залежності грошових витрат від доходів і в контролі цін, обсягу і якості товарів, робіт, послуг. Таким чином, грошові відносини зачіпають абсолютно всі сфери життя. Сучасне суспільство все оцінює за допомогою грошей, від товарів і послуг до культурних цінностей. За великий проміжок часу з моменту появи товарних грошей і до теперішнього часу, гроші перетворилися із засобу задоволення потреб в головний інструмент розвитку людини і суспільства в цілому. Гроші в даний час – головний засіб, яке може перетворити людське суспільство в високорозвинену цивілізацію.

Висновок

Отже, розвиток грошей бере свою історію з 13 століття до нашої ери. Поява товарних грошей, як основної форми того часу було обумовлено розвитком суспільства. Роль зводилася до задоволення первинних потреб. Поступово суспільство розвивалося, стало пред’являтися більше вимог. Це призвело до появи монет і паперових грошей, що функціонують досі. Фінсредства стали грати роль міри вартості товарів. Розвиток кредитних відносин привело до появи в кінці 17 століття кредитних грошей, які забезпечували потреби суспільства. Гроші стали грати роль не тільки міри вартості товарів, але і засоби накопичення грошового капіталу. В даний час в обороті функціонують ще й електронні гроші. Роль грошей в сучасному суспільстві величезна. Вони виконують функції: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу накопичення. У сучасному суспільстві гроші мають величезну силу здатної вирішувати людські долі, держав, континентів. Здатні вирішувати всі проблеми: економічні, політичні, соціальні, військові.

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Андрей Зорбан / автор статьи
Фінансовий аналітик, керуючий Zor Bank