Конкурс Малих Грантів DREAMactions 2017

Про конкурс

CANactions та WNISEF вдруге розпочинає прийом заявок на Конкурс Малих Грантів, Вперше його було проведено у січні-березні 2016 року, в результаті було отримано 262 урбаністичних проекти, що не обмежувались тематикою чи локалізацією, з яких авторитетне журі обрало 7 найкращих. Переможці отримали фінансову підтримку в розмірі до $5 000 для реалізації проектів.

Мета Конкурсу

Стимулювати ініціативних громадян до реалізації практичних міських проектів у різних напрямках.

Конкурс є відкритим та направлений на підтримку урбаністичних проектів, що спрямовані на втілення певних міських перетворень у термін до 01.07.2017.
Конкурс проводиться на території України, офіційною мовою є українська.

Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до $5 000 максимум десяти переможцям, що будуть обрані авторитетним журі, на реалізацію їх конкурсних проектів.

Ключові дати

04.10.2016

Oголошення Конкурсу та початок прийому заявок

22.11.2016

Кінцевий термін подачі запитань

29.11.2016

Кінцевий термін подачі заявок та бюджетів

30.11.2016- 13.12.2016

Технічна експертиза та відбір фіналістів

14.12.2016

Оголошення фіналістів

15.12.2016- 19.12.2016

Проведення skype-інтерв’ю з фіналістами

20.12.2016

Оголошення переможців

01.01.2017- 01.07.2017

Реалізація проектів

Хто може взяти участь у конкурсі

 • ІНІЦІАТИВНІ ГРОМАДЯНИ
 • НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вимоги до участників

 • одна організація чи фізична особа-координатор може подати на конкурс лише один проект;
 • координатор команди обов’язково має бути повнолітнім та дієздатним громадянином України;

УВАГА!

В разі перемоги команда-переможець заключає договір, для цього вона має виступати: – ФОП; – юридичною особою; – громадською організаціює; та знаходитись на території України. Особа чи організація, на яку складено договір несе повну відповідальність за виконання зобов’язань по проекту.

КОМАНДИ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ОТРИМАЮТЬ:

 • фінансування в межах визначеного бюджету;
 • консультативну підтримку в рамках проектів;
 • висвітлення проекту на всіх етапах реалізації Організаторами та медіа-партнерами Організаторів;
 • досвід втілення цікавих та актуальних проектів міського перетворення з прозорим та зрозумілим механізмом реалізації;
 • можливість проведення публічних заходів для обміну досвідом реалізації проектів за підтримки Організаторів.

Категорії проектів

Міська економіка –  проекти, що направлені на створення та підтримку соціально відповідального підприємництва.

Екологія міста – проекти, що направлені на покращення екологічного стану міст.

Партисипація та міські спільноти – проекти, що направлені на активізацію взаємодії містян та їх участі у житті міста.

Культура та спадщина – проекти, що направлені на підтримку історично цінних елементів міста та загального рівня культури містян.

Урбаністична освіта – проекти, що мають на меті різні форми формального та неформального просвітництва у сфері урбанізму.

Міська інфраструктура – проекти, що сприяють покращенню міської інфраструктури та її адаптації до сучасних потреб.

Тактичний урбанізм – проекти, що направлені на локальні та короткострокові зміни міського середовища.

Вимоги до проекту

 • націленість на реальні та конкретні результати;
 • цілі проекту мають бути некомерційними, аполітичними та нерелігійними;
 • чітке розуміння структури всього проекту, методології та конкретних етапів його реалізації;
 • актуальність та суспільна значущість проектної пропозиції;
 • залучення до проекту локальних стейкхолдерів: представника/ників громадянського суспільства, бізнесу та влади;
 • націленість на вирішення міських проблем, а не на усунення їх наслідків;
 • має втілюватись на території України для покращення якості життя місцевої громади;
 • наявність дослідницької складової, що передбачає ознайомлення зі світовими прикладами реалізації подібних проектів, а також локальним контекстом;
 • відповідність критеріям сталого розвитку.

Перевага буде віддано проектам, що передбачають стійкий соціальний ефект та сприяють позитивним суспільним змінам в українських містах із активним залученням громади до процесу реалізації проекту, а також командам, що мають досвід реалізації подібних проектів.

Вимоги до бюджету

 • співфінансування проекту має складати не менше 20% від загального бюджету проекту;
 • бюджет має містити точну інформацію про джерела співфінансування та характер співробітництва з ними на момент подачі заявки;
 • сума грантової заявки розраховується з формули: загальний бюджет проекту мінус сума співфінансування ;
 • розділи та підрозділи бюджетної заявки є фіксовані, проте не є обов’язковими для кожного проекту. Ваша заявка може містити витрати по всіх розділах чи по декількох з них;
 • гонорари та операційні витрати мають складати не більше 20% від грантового бюджету;
 • непередбачувані витрати не можуть включатись у грантовий бюджет.

В РАМКАХ КОНКУРСУ МАЛИХ ГРАНТІВ 2.0 НЕ БУДУТЬ ПІДТРИМАНІ:

 • проектні пропозиції, що дублюють функції державних установ чи органів місцевого самоврядування (за винятком тих, що підвищують їх ефективність);
 • заявки від організацій політичного та релігійного спрямування;
 • благодійні проекти та заходи;
 • дисертаційні дослідження, а також видання авторських монографій та публікацій;
 • проекти, ціллю яких виступає матеріальне забезпечення певних потреб;
 • прибуткові проекти.

Журі

Журі конкурсу сформоване з визнаних міжнародних експертів та високваліфікованих спеціалістів у сферах міського розвитку.
Оргкомітет залишає за собою право зміни членів Журі.

Процедура оцінки

 1. Подання проектів відбувається у два кроки на відкритих умовах, актуальні вимоги до заявок розміщуються на сайті.
 2. Подані проектні заявки проходять технічну експертизу на відповідність вимогам конкурсу. До технічної експертизи допускаються лише ті заявки, що подані в повному обсязі (аплікаційна форма+бюджет) до кінцевої дати та часу подання заявки. Після експертизи заявнику надійде повідомленя щодо допущення проекту до конкурсу або його невідповідності.
 3. Оцінку проектів здійснює спеціально сформоване Журі з експертів у сфері розвитку міст. Відбір переможців відбувається у 2 етапи. Склад Журі 1 та 2 етапів може відрізнятись.
 4. На 1 етапі кожен член Журі здійснює оцінку кожного проекту за однаковими критеріями. Список фіналістів формується з проектів, що набрали найвищу оцінку у переважної більшості членів Журі. Проекти-фіналісти будуть сповіщенні про час проведення Skype-співбесіди не меньше, аніж за 12 годин до неї.
 5. На 2 етапі визначаються проекти-переможці шляхом проведення інтерв’ю з командами проекту та подальшим колективним обговоренням.
 6. Переможці Конкурсу будуть сповіщені листом на пошту координатора проекту, що була зазначена в заявці, та оголошені на офіційному сайті Конкурсу.
 7. Організатори мають право запропонувати команді внести певні зміни до плану реалізації проекту чи його бюджету з ціллю підвищення їх ефективності.
 8. З переможцями конкурсу заключається договір в рамках якого продовжується подальша співпраця

Критерії оцінки

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Всі проектні заявки, що надійшли вчасно та в повному обсязі, проходять технічну експертизу за такими критеріями (максимум 20 балів):

 • відповідність проекту заявленій категорії (максимум 5 балів)
 • відповідність проекту вимогам (максимум 10 балів)
 • відповідність бюджету вимогам (максимум 5 балів)

Відсутність обов’язкових елементів проекту прирівнюється до 0 балів за критерій. Проекти, що отримали хоча б одну оцінку 0 не допускаються до 1 етапу журіння.

ОЦІНКА ЖУРІ

Всі проекти, що допускаються до 1 етапу, відправляються членам журі на оцінювання за такими критеріями:

 1. відповідність проекту цілям Конкурсу – оцінка рівня відповідності рішень проекту до ключових ідей конкурсу, що описані в його умовах;
 2. ясність мети та задач проекту – оцінка зрозумілості, логічності та взаємовідповідності мети та задачі
 3. актуальність проекту – визначається актуальність поставлених цілей та задач, а також суспільна значущість проекту;
 4. вирішення проектом поставлених проблем – оцінка ефективності запропонованої методології вирішення підняти проблем
 5. соціальна орієнтація проекту – оцінка потенціалу обраних цільових груп та стейкхолдерів
 6. ясність механізму реалізації – оцінка механізму реалізації, його структурності, іноваційності та відповідності до цілі та задач
 7. якість очікуваних результатів – оцінка реалістичності, логічності та конкретності очікуваних результатів
 8. ясність критеріїв успіху – оцінка реалістичності та логічності критеріїв успіху та їх відповідності до суті проекту
 9. якість дослідницької складової – оцінка якості проведеного аналізу аналогічних проектних рішень
 10. доцільність використання бюджету – оцінка доцільності розподілу загального бюджету проекту
 11. ефективність проекту в визначених категоріях – оцінка рівня ефективності пропонованих рішень в заданих категоріях
 12. відповідність принципам сталого розвитку – оцінка рівня відповідності принципам сталого розвитку
 13. wow-effect – оцінка загального враження від проекту

Шорт-лист проектів визначається загальною оцінкою за проект за всіма категоріями від всіх членів журі.

Запитання

Всі запитання щодо умов Конкурсу приймаються до 22.11.2016 на е-mail: competition.canactions@gmail.com

Команда може включати іноземців, проте координатором проекту обов’язково має бути повнолітнім та дієздатним громадянином України

– Чи може бути учасником конкурсу громадянин іншої країни, який проживає на території України?

Так, умовами Конкурсу не обмежується тип населеного пункту, в якому буде реалізовуватись проект, єдина умова – він має знаходитись на території України.

– Чи може взяти участь у конкурсі проект, що планується реалізовувати у селищі?

В разі перемоги проекту, ми заключаємо договір, в якому оговорюється все, що ви маєте здійснити у рамках реалізації проекту. Якщо ви не виконуєте свої зобов’язання по вчасному, якісному та в повній мірі виконанню умов догову – тоді вам доведеться повернути кошти.

– Що буде, якщо проект не вдасться? Чи треба віддавати гроші?

Так, це є обов’язкова умова участі в Конкурсі. Проекти, що не мають достатнього співфінансування не можуть бути допущені до експертної оцінки.

– Чи обов’язковим є співфінансування проекту?

На жаль, ми не можемо розглядати надання послуг як співфінансування, адже при оцінювані їх порівняння з іншими проектами буде суб’єктивним та недостовірним. Тому ми може розглядати лише матеріальне співфінансування.

– Чи може бути співфінансування у вигляді послуг?

Ми не маємо обмежень щодо джерел співфінансування проектів. Це можуть бути як ваші власні кошти, так і кошти від ваших партнерів, органів місцевого самоврядування, тощо.

– Хто може виступати джерелом співфінансування?

На даному етапі ми не вимагаємо будь-яких підтверджувальних документів про надання співфінансування. Проте, ви маєте вказати всі джерела та характер співробітництва на момент подачі заявок.
Якщо ви маєте листи підтримки чи інші документи про співпрацю – ви можете надати їх на розгляд у вигляді додатків.

– Яким чином потрібно підтверджувати співфінансування?

Бюджет заповнюється у доларах США за середньобанківським курсом на момент подачі заявки.

– За яким курсом валют потрібно рахувати бюджет?

Акцентуємо вашу увагу на тому, що співфінансування має складати не менше 20% від загального бюджету проекту, а не від суми запитуваного гранту. Наприклад, якщо ви запитуєте грант $5000, то сума співфінансування має складати не менше $1250, тобто 20% від загального бюджету – $6250.

– Наш проект не пройшов технічну експертизу через недостатнє співфінансування, проте ми вирахували 20% від суми! Що ми зробили не так?

Оргкомітет

Оргкомітетом Конкурсу формується з представників CANactions та WNISEF. Усі зміни та рішення щодо Конкурсу приймаються на засіданнях Оргкомітету.

Офіційна інформація оголошуватиметься на сайті. Якщо з’являються розбіжності в інформації на різних ресурсах, остаточною є інформація розміщена на офіційному сайті.

Персональні дані учасників можуть бути використаними виключно в організаційних цілях CANactions.

Проекти, що ввійдуть у шорт-лист будуть опубліковані у відкритому доступі на сайті зі збереженням всіх авторських прав заявників.

Контакти

Координатор Конкурсу: Маргарита Дідіченко, тел. +38 (073) 437 90 08.

Питання щодо умов Конкурсу: competition.canactions@gmail.com.

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Андрей Зорбан / автор статьи
Фінансовий аналітик, керуючий Zor Bank